Subsidies en fiscale regelingen

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten.

Subsidieregelingen

Er zijn ruim tweeduizend verschillende subsidieregelingen waar particulieren en het bedrijfsleven een beroep op kunnen doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Regelingen komen en gaan of wijzigen frequent. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor u zijn.   
Ondanks de beperkte samenhang tussen de subsidieregelingen zijn er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen die structureel een goede kans maken om voor subsidie in aanmerking te komen. Hieronder vallen ook energiebesparende maatregelen en maatregelen gericht op milieuverbetering.

Hieronder een overzicht van subsidies en fiscale voordelen.

Subsidies voor bedrijven

EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek 

is een fiscale subsidie bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken op toepassingen van duurzame energie in hun onderneming. Jaarlijks wordt een energielijst  gepubliceerd waarop de EIA-waardige bedrijfsmiddelen worden genoemd. Ook als u investeert in energiebesparende technieken die niet omschreven zijn op de energielijst is het vaak toch mogelijk EIA-subsidie aan te vragen. Op grond van deze regeling kunnen ondernemingen een extra aftrek krijgen op de fiscale winst. Naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag in 2017  55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen extra afgetrokken worden van de fiscale winst. In 2016 was dit 58%. Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert een EIA subsidie een bijdrage op van ca. 19% (subsidie equivalent). Het budget van de EIA-regeling is in 2017 166 miljoen Euro.

De MIA subsidieregeling

biedt volgens een vergelijkbare manier als de EIA financieel voordeel; namelijk een extra belastingaftrek op de fiscale winst die om te rekenen is naar een subsidievoordeel. De MIA kent verschillende percentages uiteenlopend van 13,5 tot 36%.
Welk percentage van kracht is hangt af van het type bedrijfsmiddel dat wordt aangeschaft. 

Subsidie VAMIL

geeft de mogelijkheid om 75% van de investering in milieu-vriendelijke bedrijfsmiddelen die gepubliceerd zijn op de milieulijst volledig willekeurig, dus meestal vervroegd, af te schrijven. Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat, is er een serieus financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwanticifeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel.

SDE+2017 subsidieregeling

Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE+2017 subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De SDE+2017 zal in twee rondes (voor- en najaar) en in fases worden opengesteld. De voorjaarsronde loopt van 7 maart 2017 tot 30 maart 2017 en heeft een budget van zes miljard Euro. Elke ronde kent 3 fases. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. De ervaring leert dat deze regeling, direct na de openstelling, snel overtekend is. Op tijd (kunnen) indienen is daarom bepalend voor het succes van de aanvraag. SDE+ 2017 wordt opgengesteld met een totaal budget van 12 miljard Euro.

Subsidies voor particulieren

ISDE 2017

De overheid stimuleert het komende jaar wederom dat Nederlandse huizen en bedrijven door duurzame energie worden verwarmd. Op deze manier kan energie bespaard worden en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de ISDE 2017 subsidie kunnen particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken een subsidie ontvangen voor zonnenboilers, warmtepompen, biomassasketels en pelletkachel. De ISDE subsidie was vorig jaar al hoog maar om de verduurzaming nog meer kracht bij te zetten gaat in 2017 de subsidie op zonlichtsystemen van €0,50 per kWh naar €0,75 kWh bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Apparaten die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen staan vermeld op de apparatenlijst. Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. In 2017 is €70 miljoen beschikbaar voor deze subsidie.

BTW

Zonnepanelen zijn ruim 15% goedkoper geworden door de nieuwe belastingregels. Vanaf 20 juni 2013 kan iedere particulier de BTW terugvragen van de belastingdienst. Wel zijn hier enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De installatie moet aangebracht zijn op / bij uw woning

  • Er dient een slimme meter geinstalleerd te zijn (dit wordt kosteloos door uw netbeheerder verzorgd)

Het terugvragen van de BTW kan een ingewikkeld proces zijn.
Ons administratiekantoor kan dit tegen vergoeding volledig voor u verzorgen.