Wind raakt nooit op!

Met windenergie circa 10% besparen op uw elektriciteitsrekening.

 

Waarom windenergie

Met een kleine windturbine op eigen terrein wekken huishoudens en bedrijven zelf energie op. Net als met zonnepanelen is de duurzame stroom te salderen met het eigen energieverbruik. Voor wie volledig in zijn eigen energiebehoefte wil voorzien is een windturbine een goede aanvulling op zonnepanelen. De beide duurzame bronnen vullen elkaar goed aan waardoor en minder accucapaciteit noodzakelijk is.

 

afspraak maken

Windturbines

Er zijn kleine windturbines die geschikt zijn om windenergie in de bebouwde omgeving naar elektriciteit om te zetten.  Zowel particulieren als bedrijven kunnen een windturbine aanschaffen. Hoe hoger de windturbine geplaatst wordt, des te meer wind en dus ook een hogere energieopbrengst. Een te laag geplaatste windmolen zal weinig energie leveren. Bij plaatsing op een dak is het van belang dat er geen windafscherming is door de nabij omgeving. Bij de energieopbrengst van een windturbine wordt uitgegaan van het rotoroppervlak. De opbrengst is rond de 200 tot 400 kWh per m2 rotoroppervlak per jaar.

subsidies